Aktualizace trasy 2020

Aktualizace trasy 2020

Trasa pro rok 2020 prošla menšími i většími změnami. Ty vyplynuly z jednání se zástupci CHKO a také s ohledem na bezpečnost závodníků i ostatních návštěvníků prostoru.

Mapu se zakreslenými trasami najdete zde.

 

Popis změn (týká se obou tras):

  • mezi 2. a 3. km se poběží přes obec Hrubá Skála, aby se trasy vyhnuly rezervaci
  • na 16. km (resp. 7. km pro kratší trasu) trasa opouští červenou značku a napojí se na ni zpět pod Hlavaticí – bude tedy vynechán exponovaný seběh po schodech kolem rozhledny
  • od 19. km (resp. 10. km pro kratší trasu) až do cíle vede trasa mimo rezervaci směr Pelešany a potom po rovné lesní do kempu Sedmihorky

Trasa je stále velice atraktivní a 100% přírodou. Pokud budete mít přesto pocit, že jste viděli z Hruboskalska málo, jste v kempu Sedmihorky vítáni až do neděle, kdy si můžete skalní město v klidu vychutnat znovu.